AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Pako ? (niem. Pakosch) miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pako. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie naleao do woj. bydgoskiego.


  • KALWARIA PAKOSKA

Pako to bardzo stara miejscowo, ktrej prawa miejskie nada krl Kazimierz Wielki w1359 r. Dzi znana, gwnie zistniejcej tu Kalwarii Pakoskiej, zwanej take Jerozolim Kujawsk. Budowa j ks. Wojciech Ksicki iju wiosn 1628 roku poprowadzi na Kalwarii inauguracyjn Drog Krzyow, ktrej trasa wynosia prawie 4 km. Pocztkowo, stacje kalwaryjskie wyznaczay krzye. Wrok pniej Micha Dziayski "grunty Drogi Krzyowej, po wieczne czasy, darowa pakoskiej parafii". Budujc Kalwari ks. Wojciech kierowa si podobiestwem pooenia Pakoci do topografii Jerozolimy. Nieobce byy mu te wskazwki zakonnika zDelf Christiana Androchomiusa, ktry sysza zapewne take opowstaej wczenie Kalwarii Zebrzydowskiej (1602 r.).


Kierowanie ogromn inwestycj iduszpasterska posuga, przy szybko rosncej rzeszy pielgrzymw, przerastay nadwtlone siy jednego czowieka, dlatego za zgod prymasa Macieja Lubieskiego sprowadzi do Pakoci Ojcw Reformatorw - Franciszkanw, amiao to miejsce 22 grudnia 1631 r.
Franciszkanie zwielk gorliwoci przystpili do budowy Kalwarii, jednoczenie na bazie starego zamczyska, podarowanego przez braci Dziayskich wybudowali koci iklasztor, ktre istniej do dnia dzisiejszego.

Budowa kaplic kalwaryjskich trwaa ponad 60 lat, kocioa iklasztoru 6 lat. Obecnie Kalwaria obejmuje 24 kaplice ikoci Ukrzyowania. Podzielona zostaa na dwie drogi procesyjne: Drog Pojmania iDrog Krzyow. Zarwno kaplice jak ikoci prezentuj styl barokowy. Ojcowie Reformaci pozostali wPakoci do 1837 r., kiedy to za spraw rzdu pruskiego nastpia kasata konwentu, ana ich miejsce sprowadzono ksiy diecezjalnych. Wodrodzonej Polsce w1931r Franciszkanie wrcili na Kalwari. Zamieszkali wmaym klasztorku przy kociele Ukrzyowania. Do klasztoru ikocioa znajdujcego si wmiecie powrcili po 40 latach, kiedy to wroku 1971, Prymas Stefan Kardyna Wyszyski przekaza o.o. Franciszkanom klasztor iadministracj parafii. Wkrtce erygowano now parafi przy Kociele w. Krzya. Obecnie o.o. Franciszkanie objli duszpasterstwem ca Pako.


Celem Kalwarii byo przede wszystkim rozwijanie naboestwa Mki Paskiej, umacnianie wiary, wzmoenie pobonoci, okazywanie Jezusowi Ukrzyowanemu wdzicznoci za ask odkupienia izbawienia. Wobecnej dobie nasza Kalwaria Pakoska spenia jeszcze jedno zadanie - na tym witym miejscu poczwszy od 1992 spotykaj si corocznie dzieci imodzie zcaej Polski, by swoim piewaniem igraniem wielbi Boga stwrc caego wszechwiata. Spotykaj si na Festiwalu Piosenki Religijno - Ekologicznej wPakoci. Patronem Festiwalu jest w. Franciszek zAsyu, ogoszony przez Ojca w. Jana Pawa II w1979 r. Patronem Ekologw. Obralimy go patronem Festiwalu dlatego, e jest naszym Zakonodawc, naszym Ojcem Duchowym, amy opiekunami Kalwarii, Jego duchowymi dziemi.


  • ZDJCIA


  • RDO
www.pakosc.pl
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości