AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Wambierzyce


Wambierzyce - to niewielka miejscowo (ok. 1000 mieszkacw), naleca do gminy Radkw, usytuowana malowniczo midzy trzema wzgrzami, w dolinie potoku Cedron u podna Gr Stoowych, oddalona o 21 km na poudniowy zachd od Kodzka. W centrum krluje barokowa bazylika z ukoronowan w 1980 roku XIII wieczn figurk Wambierzyckiej Krlowej Rodzin.


  • HISTORIA SANKTUARIUM

Wambierzyckie Sanktuarium Maryjne zwane Dolnolsk Jerozolim, czyli bazylika, Kalwaria z 74 kaplicami oraz ruchoma szopka, stanowi prawdziw per wrd zabytkw Ziemi Kodzkiej.


Najstarsze dokumenty pisane w jzyku aciskim z roku 1417 podaj pierwotn nazw Wambierzyc: Albertvilla, czyli po niemiecku Albertsdorf. Z biegiem czasu uproszczono wymow na Albendorf. Przybywajcy tu licznie Czesi przyjli wasn nazw tego pielgrzymkowego miejsca: Vamberice. W roku 1945 wyranie czeski rdosw posuy do ustalenia polskiej nazwy Wambierzyce. Pierwotna ustna tradycja spisana w XVIII wieku odsania pocztki kultu Maryjnego w Wambierzycach.

W pierwszych latach XIII stulecia niewidomy Jan z Raszewa odzyska wzrok modlc si przed figurk Maryi z Dziecitkiem umieszczonej na potnej lipie. Wie o cudownym wydarzeniu rozchodzi si bardzo szybko. Przed figurk zaczynaj napywa coraz wiksze grupy pielgrzymw. Dla uatwienia praktyk religijnych u stp lipy z figurk wybudowano kamienny otarz, kropielnic i lichtarz (przechowywane obecnie w krugankach bazyliki). Od pocztku istnienia ycie miejscowoci toczyo si w cieniu uroczystoci religijnych i pielgrzymek. Kult maryjny w Wambierzycach zapocztkowali i podtrzymywali w cigu nastpnych stuleci ptnicy, ktrzy przybywali z Czech, Moraw, Austrii, Opolskiego i Grnego lska. Wielka encyklopedia Herdera podaje, e rokrocznie przybywao do Wambierzyc ok. 200 tys. pielgrzymw.


Obecna witynia zostaa wybudowana w latach 1715-1720. Konsekracja kocioa nastpia w roku 1720, w 1721 wykonano we wntrzu awki, w 1724 ukoczono budow schodw przed fasad, a w 1725 rzebiarz Karol Sebastian Flaker wykona otarz gwny i ambon. Na pocztku XX wieku zainstalowano na fasadzie owietlenie 1390 arwek rozmieszczonych w charakterystycznych miejscach gwnych podziaw architektonicznych.

W roku 1936 papie Pius XI nada wityni tytu bazyliki mniejszej.


  • KALWARIA

Kolejnym elementem wambierzyckiego orodka kultowego jest Kalwaria zaoona w latach 1683-1708 przez Daniela Osterberga. W roku 1698 za Kaplic Matki Boej Bolesnej powsta domek pustelnika. W latach 1769-1775 przebudowano tzw. Wielkie Schody na Grze Kalwarii. W roku 1885 nastpia ostatnia ju na szerok skal zakrojona przebudowa zespou pielgrzymkowego Wambierzyc. Na przeomie XIX i XX stulecia prawie wszystkie kaplice wyposaono w naturalistyczne polichromowane drewniane figury, bdce dzieem rzebiarzy tyrolskich.


  • SZOPKA

Due zainteresowanie zwiedzajcych budzi ruchoma szopka. Mieci si ona w budynku u podna Kalwarii. Tradycje budowy ruchomych szopek w Wambierzycach sigaj XVIII wieku. Obecna szopka powstaa w drugiej poowie XIX wieku, a jej twrc jest Longinus Wittig, lusarz z zawodu a rzebiarz z zamiowania. Traktujc struganie lipowych figurek jako yciowe hobby Longinus przez 28 lat wyrzebi ok. 800 postaci, z tego 300 jest ruchomych. Napd stanowi zachowany w dobrym stanie technicznym mechanizm zegara wagowego. Obok piciu scen o tematyce religijnej (Boe Narodzenie, sceny z ycia Jezusa, wita Rodzina i sceny Mki Paskiej) dwie sceny przedstawiaj pionowy przekrj kopalni wgla kamiennego oraz zabaw ludow. Od maja do koca wrzenia szopka czynna jest codziennie od 9.30 do 13.00 i od 14.00 do 16.30 z wyjtkiem poniedziaku (konserwacja), a od padziernika do kwietnia od godziny 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.


  • ZDJCIA


  • RDO
www.sanktuarium.wambierzyce.pl


 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości