AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Fatima


Ftima - miasto w Portugalii, lece w centrum kraju. Sanktuarium w Fatimie jest celem wielu pielgrzymek katolickich i orodkiem kultu maryjnego.
Ftima ley w rodkowej Portugalii, w dystrykcie Santarm, na poudniowy wschd od miasta Leiria. Do 30 czerwca 2003 Ftima wchodzia w skad gminy Ourm, Zgromadzenie Narodowe Portugalii zadecydowao o utworzeniu samodzielnej gminy Fatimy od 1 lipca 2003 roku.


  • OBJAWIENIA FATIMSKIE

W 1917 troje pasterzy z Fatimy - Francisco i Jacinta Marto oraz Lucia dos Santos - ogosio, e objawia im si Matka Boska i przekazaa trzy tajemnice fatimskie. Koci katolicki uzna te objawienia za nie bdce w sprzecznoci z doktryn. Za cud uzna je w 1930.

Ju od roku 1927 przybyway do Fatimy zbiorowe pielgrzymki z innych krajw. W latach 1928?1953 w miejscu objawie wzniesiono bazylik Matki Boej Racowej, tam te jest pochowana trjka pastuszkw. W 1967 ponad milion pielgrzymw z caego wiata uczestniczyo we mszy witej celebrowanej przez papiea Pawa VI. Kadego roku do Fatimy przybywa ponad 5 milionw ptnikw ze wszystkich kontynentw.
Jan Pawe II beatyfikowa Franciszka i Hiacynt 13 maja 2000.


  • BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ RӯACOWEJ

Wznosi si w miejscu, gdzie 13 maja 1917 roku, troje pastuszkw bawio si ?budujc niewielki murek, kiedy nagle zobaczyli byskawic, ktra ich przestraszya i dlatego zebrali swoje stado, aby wrci do domu?.

Autorem koncepcji projektu jest architekt holenderski Gerard van Kriechen; jego dzieo kontynuowa portugalski architekt Joo Antunes. 13 maja 1928 roku arcybiskup Evory Manuel da Conceio Santos powici kamie wgielny wityni. Koci konsekrowano 7 padziernika 1953 roku. Tytu bazyliki zosta mu nadany przez Piusa XII dekretem ?Luce Suprema? w listopadzie 1954.


Budynek, mierzcy 70,5 m dugoci i 37 m szerokoci, zbudowano w caoci z miejscowego kamienia (z regionu Moimento), natomiast otarze powstay z portugalskich marmurw z okolic Estremoz, Pero Pinheiro i Fatimy. Wiea dzwonnicza, wzniesiona w centrum zespou architektonicznego, ma 65 metrw wysokoci i jest zwieczona koron z brzu o wadze 7.000 kg, wykonan w odlewni Bolho w Porto oraz widocznym w nocy z daleka podwietlanym krzyem. Kuranty skadaj si z 62 dzwonw odlanych i strojonych w Fatimie przez Jos Gonalves Coutinho z Bragi. Najwikszy dzwon way 3.000 kg, a jego serce 90 kg. Zegar jest dzieem Bento Rodrigues?a z Bragi. Marmurowe anioy na fasadzie wykona Albano Frana.

Figura Niepokalanego Serca Maryi w niszy na wiey ma 4,73 m wysokoci i way 14 ton. Nad wejciem gwnym do bazyliki znajduje si mozaika przedstawiajca koronacj Matki Boskiej przez Trjc wit. Zostaa ona wykonana w Watykanie i tam pobogosawiona przez wczesnego Sekretarza Stanu kardynaa Eugnio Paccelli (przyszego papiea Piusa XII, zwanego ?papieem fatimskim?).


  • KAPLICA OBJAWIE
Postument z figur Matki Boskiej Fatimskiej znajduje si dokadnie w tym samym miejscu, w ktrym rs niewielki db, o wysokoci nieco ponad metra (zniszczony przez pierwszych pielgrzymw, ktrzy rozebrali go gazka po gazce), na ktrym Matka Boska ukazywaa si pastuszkom 13 maja, czerwca, lipca, wrzenia i padziernika 1917 roku.

Budowa kaplicy bya odpowiedzi na prob Matki Boskiej: ?Chc, eby zbudowano tu kaplic na moj cze?.
Budowano j w miejscu objawie od 28 kwietnia do 15 czerwca 1919 roku. Pierwsz msz odprawiono 13 padziernika 1921.
6 marca 1922 kaplica zostaa wysadzona przy uyciu dynamitu; odbudowano j jeszcze w tym samym roku.


W 1982 roku zbudowano przestronne zadaszenie zainaugurowane przy okazji wizyty papiea Jana Pawa II 12 maja tego roku.
W Roku Maryjnym 1988 kaplic pokryto drzewem sosnowym pochodzcym z Rosji, z pnocy Syberii. Drewno to wybrano ze wzgldu na jego lekko i wytrzymao.
Oryginalna kapliczka, cho poddana pewnym renowacjom, zachowaa swj pierwotny, prosty i ludowy charakter.


  • ZDJCIA
  • RDO

www.santuario-fatima.pt


 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości