AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Wilno - Ostra Brama


Ostra Brama w Wilnie (lit. Auros Vartai, bia. ??????? ?????), brama miejska na Starym Miecie w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503-1522; wraz z przylegajcym do niej fragmentem muru obronnego stanowi jedyn pozostao dawnych fortyfikacji miejskich; od strony wewntrznej bramy znajduje si kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Krlowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miosierdzia), klasycystyczna, wzniesiona w 1829.  • OBRAZ MATKI BOEJ MIOSIERNEJ-OSTROBRAMSKIEJ

Obraz Matki Boej Miosiernej ? Ostrobramskiej umieszczony zosta na bramie na pocztku XVII w. Syncy askami wizerunek Madonny namalowany zosta na deskach dbowych technik temperow na podkadzie klejowo-kredowym. Obraz posiada wymiary 200 x 165 cm. Obraz jest umieszczony na cianie zewntrznej patrzc od strony miasta. Na przeciwlegej cianie znajduje si due okno, z ktrego wida starwk (w Panu Tadeuszu brama zostaje obrcona).Nie jest znany autor obrazu. Niektrzy przypisuj autorstwo ukaszowi ? artycie krakowskiemu, ktry namalowa podobny obraz w 1624 dla kocioa Boego Ciaa w Krakowie. Wedug legendy posiada rysy Barbary Radziwiwny.

Obecnie posta Maryi zakrywa byszczca zotem sukienka. Widoczna jest tylko wyrazista twarz i skrzyowane na piersiach donie. Pod metalow sukienk Ostrobramska Pani ubrana jest w czerwon tunik z podwinitymi rkawami. Szyja okryta jest szalem, a gowa bia chust. Ca posta Maryi okrywa zielonkawo-bkitny paszcz luno zarzucony na gow i ramiona. To obrazu ma odcie brzu.

Wizerunek Matki Miosiernej zasonity zosta srebrn, zocon sukienk okoo 1671 r. Srebrzysty pksiyc z wygrawerowanym napisem "Dziki Tobie skadam Matko Boska za wysuchanie prb moich i prosz Ci Matko Miosierdzia zachowaj mnie w asce" znajdujcy si w dolnej czci obrazu jest wotum z 1849 r. Na caa kompozycj wizerunku Pani Ostrobramskiej skadaj si dwie korony (naoona jedna na drug). Korony s ze zoconego srebra, jedna barokowa dla Krlowej Niebios, druga rokokowa dla Krlowej Polski.

Obraz Panny witej z Ostrej Bramy uroczycie by koronowany w dniu 2 lipca 1927 roku przez metropolit warszawskiego kardynaa Aleksandra Kakowskiego w obecnoci Jzefa Pisudskiego i Ignacego Mocickiego (do koronacji uyto nowych sporzdzonych ze zota koron; korony te zaginy w czasie II wojny wiatowej).

Obraz Matki Boej Ostrobramskiej znajduje si w specjalnie wybudowanej kaplicy, znajdujcej si w grnej czci bramy. Pierwotnie powstaje kaplica drewniana wzniesiona przez oo. karmelitw w 1671, a w 1722 murowan. W latach 1829-1830 dokonano restauracji kaplicy, a take w latach 1927-1932 oraz w 1993 przed wizyt Jana Pawa II.


  • SANKTUARIUM MATKI BOEJ OSTROBRAMSKIEJ

Na pocztku XV wieku Wilno zostao opasane murami obronnymi z dziewicioma bramami. Przy wylocie dzisiejszej ulicy Ostrobramskiej (Ausros Vartu) znajdowaa si jedna z tych bram zwana Miednick, tdy prowadzia bowiem droga do Miednik, gdzie znajdowa si zamek wielkich ksit litewskich. Brama miednicka przyja pniej nazw Ostrej od nazwy ulicy - Ostrego Koca. Brama Ostra jest masywna, czworoboczna, pokryta dachem zasonitym attyk polsk, ozdobion rnymi motywami architektonicznymi i figurami dwch gryfw (skrzydlate lwy z gow ora) trzymajcych tarcz z Pogoni. W XVIII wieku brama miaa cikie wrota elazne, po ktrych lady zachoway si do dzi. Pod gzymsem znajduje si gowa, rne s jednak hipotezy dotyczce przedstawionej osoby. S opinie, e to Hermes, wedug innych chodzi o Zygmunta Augusta. W 1923 roku na bramie umieszczono Ora Biaego duta prof. Bolesawa Bazukiewicza. Litwini jednak zniszczyli rzeb w 1939 roku, obecnie w tym miejscu, w maej wnce, znajduje si elazny krzy.W roku 1671 na tej wanie Bramie Miednickiej zbudowano drewnian kapliczk, w ktrej umieszczono cudowny obraz Madonny. Niestety, w 1715 roku kapliczka spona, a obraz przeniesiono do kocioa w. Teresy. W 1829 roku oddano do uytku now kaplic, ju murowan, wzniesion w stylu klasycystycznym; w takim ksztacie zachowaa si do obecnych czasw.

W niej wanie znajduje si cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, pochodzcy z XVI wieku, autorstwa nieznanego artysty ze szkoy woskiej. Namalowany farbami olejnymi na dbowej desce przedstawia Madonn z gow pochylon nieco w prawo i z rkami skrzyowanymi na piersiach. Posta Matki Boskiej, z wyjtkiem twarzy i rk, pokryta jest srebrn sukienk, na ktrej znajduj si misternie wykute kwiaty - re, godziki, tulipany. Gow Madonny otacza czterdzieci promieni i dwanacie gwiazd. Na dole obrazu znajduje si duy, srebrny pksiyc. Obraz wsawi si cudami od poowy XVII wieku, a szczeglnie , przypisywano mu moc tumienia poarw i uzdrawiania chorych. Decyzj papiea Piusa XI z lipca 1927 roku Matka Boska Ostrobramska przedstawiona na tym wizerunku zostaa uroczycie kanonizowana na Krlow Korony Polskiej.

Sama Kaplica Ostrobramska jest niewielka, sklepiona trzema ukami. Ma trzy okna i elazn balustrad.

Nad rodkowym byszczy, wykonany z mosinych, wyzacanych liter, napis aciski: "Matko Mitosierdzia, pod Twoj obron uciekamy Si!".

Na sklepieniach kaplicy znajduj si stiukowe paskorzeby przedstawiajce Gwiazd Betlejemsk, a po jej bokach Ark Noego i Ark Przymierza.

Przy otarzu wznosz si cztery korynckie kolumny, a midzy nimi umieszczono posgi w. Joachima i w. Anny - rodzicw Najwitszej Marii Panny.

Caa kaplica wyoona jest srebrnymi wotami, ktrych naliczono okoo omiu tysicy. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej stanowi dla Litwinw i Polakw obiekt szczeglnego kultu, tote kaplica jest najczciej odwiedzanym miejscem w Wilnie. Tu przybywaj pielgrzymki, by uczyni pokut i oddawa si arliwym modom. Wyrazem tej czci dla cudownego obrazu jest te synna inwokacja Adama Mickiewicza w "Panu Tadeuszu" do Panny witej, ktra w Ostrej wieci Bramie.

We wrzeniu 1993 roku Sanktuarium Ostrobramskie odwiedzi Ojciec wity Jan Pawe II i tu pod cudownym obrazem Matki Miosierdzia odmwi modlitw racow.


  • ZDJCIA


  • RDO

www.zoltowscy.org.pl

Na pocztku XV wieku Wilno zostao opasane murami obronnymi z dziewicioma bramami. Przy wylocie dzisiejszej ulicy Ostrobramskiej (Ausros Vartu) znajdowaa si jedna z tych bram zwana Miednick, tdy prowadzia bowiem droga do Miednik, gdzie znajdowa si zamek wielkich ksit litewskich. Brama miednicka przyja pniej nazw Ostrej od nazwy ulicy - Ostrego Koca. Brama Ostra jest masywna, czworoboczna, pokryta dachem zasonitym attyk polsk, ozdobion rnymi motywami architektonicznymi i figurami dwch gryfw (skrzydlate lwy z gow ora) trzymajcych tarcz z Pogoni. W XVIII wieku brama miaa cikie wrota elazne, po ktrych lady zachoway si do dzi. Pod gzymsem znajduje si gowa, rne s jednak hipotezy dotyczce przedstawionej osoby. S opinie, e to Hermes, wedug innych chodzi o Zygmunta Augusta. W 1923 roku na bramie umieszczono Ora Biaego duta prof. Bolesawa Bazukiewicza. Litwini jednak zniszczyli rzeb w 1939 roku, obecnie w tym miejscu, w maej wnce, znajduje si elazny krzy.

W roku 1671 na tej wanie Bramie Miednickiej zbudowano drewnian kapliczk, w ktrej umieszczono cudowny obraz Madonny. Niestety, w 1715 roku kapliczka spona, a obraz przeniesiono do kocioa w. Teresy. W 1829 roku oddano do uytku now kaplic, ju murowan, wzniesion w stylu klasycystycznym; w takim ksztacie zachowaa si do obecnych czasw.

W niej wanie znajduje si cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, pochodzcy z XVI wieku, autorstwa nieznanego artysty ze szkoy woskiej. Namalowany farbami olejnymi na dbowej desce przedstawia Madonn z gow pochylon nieco w prawo i z rkami skrzyowanymi na piersiach. Posta Matki Boskiej, z wyjtkiem twarzy i rk, pokryta jest srebrn sukienk, na ktrej znajduj si misternie wykute kwiaty - re, godziki, tulipany. Gow Madonny otacza czterdzieci promieni i dwanacie gwiazd. Na dole obrazu znajduje si duy, srebrny pksiyc. Obraz wsawi si cudami od poowy XVII wieku, a szczeglnie , przypisywano mu moc tumienia poarw i uzdrawiania chorych. Decyzj papiea Piusa XI z lipca 1927 roku Matka Boska Ostrobramska przedstawiona na tym wizerunku zostaa uroczycie kanonizowana na Krlow Korony Polskiej.

Sama Kaplica Ostrobramska jest niewielka, sklepiona trzema ukami. Ma trzy okna i elazn balustrad.

Nad rodkowym byszczy, wykonany z mosinych, wyzacanych liter, napis aciski: "Matko Mitosierdzia, pod Twoj obron uciekamy Si!".

Na sklepieniach kaplicy znajduj si stiukowe paskorzeby przedstawiajce Gwiazd Betlejemsk, a po jej bokach Ark Noego i Ark Przymierza.

Przy otarzu wznosz si cztery korynckie kolumny, a midzy nimi umieszczono posgi w. Joachima i w. Anny - rodzicw Najwitszej Marii Panny.

Caa kaplica wyoona jest srebrnymi wotami, ktrych naliczono okoo omiu tysicy. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej stanowi dla Litwinw i Polakw obiekt szczeglnego kultu, tote kaplica jest najczciej odwiedzanym miejscem w Wilnie. Tu przybywaj pielgrzymki, by uczyni pokut i oddawa si arliwym modom. Wyrazem tej czci dla cudownego obrazu jest te synna inwokacja Adama Mickiewicza w "Panu Tadeuszu" do Panny witej, ktra w Ostrej wieci Bramie.

We wrzeniu 1993 roku Sanktuarium Ostrobramskie odwiedzi Ojciec wity Jan Pawe II i tu pod cudownym obrazem Matki Miosierdzia odmwi modlitw racow.
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości