AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Emaus


Emaus (łac.: Emmaus, gr.: ??????, heb: ?????????? Amaus lub: ????????? Amvas) ? wioska w Izraelu, według Biblii oddalona 60 stadiów (około 11 km) od Jerozolimy.

W dniu zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie, rozgoryczeni śmiercią swojego Nauczyciela. W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany, i który w czasie wspólnej wędrówki przedstawił wykładnię proroctw mesjańskich. Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany przez uczniów, gdy łamał dla nich chleb, i wówczas zniknął.


"Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. (...) Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"


  • HISTORIA EMAUS

Emaus leży na żyznej równinie Szefela, na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Jerozolimy oraz łączących północ z południem kraju. W starożytności było ono znane jako ?miejsce smacznej wody, i przyjemna oaza?. Nazwa Emaus pochodzi od hebrajskiego ?Chammot? oznaczającego ?gorące źródła? lub ?zdroje?. W III w. po Chr. miasto otrzymało nową nazwę Nikopolis (po grecku ?miasto zwycięstwa?).

Bogata historia Emaus odznacza się przemarszami licznych zdobywców i znanych ludzi. Księga Jozuego opisuje jak to Słońce i Księżyc zatrzymały się nad pobliską doliną Ajalon, podczas gdy Izrael walczył ze swoimi wrogami. W 165 roku przed Chrystusem Juda Machabeusz odniósł w tutaj ważne zwycięstwo nad greckimi wojskami Nikanora. Otworzyło to drogę do Jerozolimy i umożliwiło Żydom oczyszczenie Świątyni i odnowienie kultu; zwycięstwo to jest obchodzone corocznie jako święto Chanuka.

Miasto Emaus zostało zniszczone w trakcie rzymskiej inwazji i w 30 roku naszej ery było prostą wioską, gdzie Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotkał swoich uczniów, którzy rozpoznali go po łamaniu chleba. Zmartwychwstanie Chrystusa, niczym Słońce, wzniosło się nad historią , obejmując i przemieniając ludzkość przez tajemnicę Eucharystii. W trzecim stuleciu po Chr. miasto zostało odbudowane przez Rzymian i pojawiła się tu pierwsza wspólnota chrześcijańska.


  • MIEJSCE PIELGRZYMEK

W okresie bizantyjskim Emaus-Nikopolis stało sie ważną stolicą biskupią. W IV i V wieku na miejscu spotkania Chrystusa z uczniami zostały wybudowane dwie bazyliki. Sanktuarium zostało zburzone w okresie inwazji perskiej i powtórnie w czasie inwazji arabskiej w VII wieku po Chr.. Zostało ono odbudowane przez Krzyżowców w XII wieku. Niestety, odtworzona bazylika nie przetrwała nawet samego królestwa Krzyżowców. Obecność chrześcijaństwa zanikła na tym miejscu. Dopiero w 1878 roku, z inicjatywy  błogosławionej Miriam z Betlejem, karmelitański klasztor z Betlejem zakupił to miejsce. Odtąd powtórnie stało sie ono miejscem pielgrzymek.


Wykopaliska prowadzone w 1880, 1924 i w ostatnich latach odkryły pozostałości dwóch nakładających się na siebie bazylik bizantyjskich z pięknymi mozaikami i baptysterium oraz ruiny kaplicy Krzyżowców. Możliwe jest także zwiedzenie budynku na wzgórzu, zbudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku przez Ojców z Betharram, w którym znajdują się najpiękniejsze mozaiki z miejsca wykopalisk. Można także nawiedzić kaplicę Wspólnoty Błogowsławieństw, która zamieszkuje w tym miejscu od 1993 roku.


  • ŹRÓDŁO
emmaus.beatitudes.googlepages.com


 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości