AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Imi Gabriel znaczy tyle, co "m Boy" albo "wojownik Boy". Po raz pierwszy pojawia si on w Ksidze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjania Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Koza, ilustrujcej podbj przez Grecj potnych pastw Medw i Persw; w drugim wypadku archanio Gabriel wyjania prorokowi Danielowi przepowiedni Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Nie jest wykluczone, e w. Gabriel jest take ow tajemnicz osob: "ubran w lniane szaty", o obliczu podobnym "do blasku byskawicy", ktra pojawia si Danielowi (10,4-12).


W Nowym Testamencie to wanie archanio Gabriel ukazuje si Zachariaszowi zapowiadajc mu narodziny syna - Jana Chrzciciela, a 6 miesicy pniej przyjdzie do Maryi zwiastujc Jej, e zostanie Matk Syna Boego.

Przynajmniej trzykrotnie anio wkroczy take w ycie w. Jzefa, maonka Maryi. Za kadym razem anielska interwencja nadawaa biegowi zdarze waciwy kierunek, zgodny z planem Boym. Po raz pierwszy niebieski posaniec przyby do Jzefa, gdy ten dowiedzia si, e Maryja staa si brzemienna. Jzef bardzo przey ten fakt i postanowi potajemnie oddali Maryj, by oszczdzi Jej przykroci i unikn skandalu. Wtedy anio - a by to najprawdopodobniej Gabriel - ukaza si Jzefowi we nie, wyjawi mu niezwyk tajemnic Maryi i poleci mu, by zaopiekowa si swoj maonk. Po narodzeniu Pana Jezusa nad gow Dziecicia zawiso miertelne niebezpieczestwo - krl Herod wyda rozkaz zabicia wszystkich chopcw z Betlejem i okolicy, ktrzy nie ukoczyli drugiego roku ycia. Gabriel odpowiednio wczenie ostrzeg Jzefa i poleci mu wraz z Nowonarodzonym i Maryj uciec do Egiptu. A kiedy okrutny krl zakoczy ycie, Archanio ponownie przyszed do Jzefa we nie i powiedzia, e mog bezpiecznie wraca do Nazaretu.

Dzi trudno sobie wyobrazi scen Boego Narodzenia bez pokonu pastuszkw. Przybyli oni do stajenki betlejemskiej powiadomieni o narodzinach Zbawiciela przez anioa. Ewangelista ukasz, ktry opisuje to wydarzenie, nie podaje imienia zwiastuna z Niebios. Niektrzy Ojcowie Kocioa przypuszczaj, e owym wysannikiem Boga by Archanio Gabriel.

Niemal wszystkie obrzdki w Kociele uroczysto w. Gabriela maj w swojej liturgii tu przed lub tu po uroczystoci Zwiastowania. Tak byo rwnie w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wwczas 24 marca, w przeddzie uroczystoci Zwiastowania. Na Zachodzie osobne wito w. Gabriela przyjo si dopiero w wieku X. Papie Benedykt XV w roku 1921 rozszerzy je z lokalnego na oglnokocielne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogosi w. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. w. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatw, filatelistw, posacw i pocztowcw. W 1705 roku w. Ludwik Grignion de Montfort zaoy rodzin zakonn pod nazw Braci w. Gabriela. Zajmuj si oni gwnie opiek nad guchymi i niewidomymi.

W ikonografii w. Gabriel Archanio wystpuje niekiedy jako modzieniec, przewanie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunik i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na wosach ma przepask lub diadem. Jego skrzyda bywaj z pawich pir. Szczeglnie ulubion scen, w ktrej jest przedstawiany w cigu wiekw, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boy zapiecztowany list lub zwj. Za atrybut suy mu bero, lilia, gazka palmy lub oliwki.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości