AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Hebrajskie Rafael oznacza "Bg uleczy". Z trzech wymienionych w Biblii archaniow by moe najbardziej odpowiada naszym potocznym wyobraeniom o anioach i anielskoci. Nie trzyma w doni miecza jak Micha, nie jest zwiastunem jak Gabriel, lecz nieodcznie towarzyszy czowiekowi w jego wdrwce.


Archanio Rafa w Ksidze Tobiasza mwi sam o sobie, i jest jednym z "siedmiu aniow, ktrzy stoj w pogotowiu i wchodz przed majestat Paski" (Tb 12, 15). Wystpuje w niej pod postaci ludzk, przybiera pospolite imi Azariasz i ofiarowuje modemu Tobiaszowi wdrujcemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiek. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygd, przepdza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza.

Pocztkowo w kociele na Zachodzie oddawano kult osobno tylko w. Michaowi. W niektrych jednak stronach dzie wita wszystkich trzech archaniow czono razem. Z wolna jednak wyodrbniaa si cze w. Gabriela i w. Rafaa. W VII wieku istnia ju w Wenecji koci ku czci w. Rafaa. W tym samym wieku miasto Cordoba w Hiszpanii ogosio go swoim patronem. W XV wieku wiele diecezji miao ju jego osobne wito. W roku 1921 papie Benedykt XV wyznaczy na cay Koci obchd w. Rafaa na dzie 24 padziernika, podobnie jak tym samym zarzdzeniem naznaczy na doroczn pamitk w. Gabriela 24 marca.

w. Rafa Archanio ukazuje dobro Opatrznoci. Pobono ludowa widzi w nim prawzr Anioa Stra. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantw, pielgrzymw, podrujcych, uciekinierw, wdrowcw, eglarzy.

W ikonografii w. Rafa Archanio przedstawiany jest jako modzieniec bez zarostu w typowym stroju anioa - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami s: krzy, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujciu bizantyjskim ukazywany jest z berem i globem.


wity Rafale Archaniele, ktry czuwasz przed majestatem Boym i z polecenia Stwrcy, bye przewodnikiem w niebezpiecznej wdrwce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego ycia, ostrzegaj przed niebezpieczestwami jakie nas zgubi mog Ty odpdzae demony i uzdrawiae moc Bo. Bro nas przed ulegoci zu, a gdy zdrowie i ycie nasze zagroone bdzie, wstawiaj si za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bd nam pomocny. Amen.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości