AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


w. Agata, ktrej imi znaczy "dobra", naley do czterech wielkich dziewic mczennic Kocioa rzymskiego, ktrych wspomnienia wypadaj w czterech zimowych miesicach. S to: Cecylia (22 XI), ucja - "wietlana" - (13 XII) na powitanie Boego Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21 I) i wspomniana Agata - "dobra" - (5 II).


wita Agata (235-251) pochodzia ze znamienitego rodu, z Katanii na Sycylii. Jej imi z greckiego oznacza "dobra". Przekazy mwi, e bya niezwykle pikna. Po przyjciu chrztu postanowia y w dziewictwie, jednak namiestnik rzymski Sycylii ubiega si o jej rk. Agata jednake odrzucia jego propozycj. Owadnity dz zemsty, po rozpoczciu przeladowa chrzecijan przez cesarza Decjusza jako jedn z pierwszych nakaza uwizi Agat. Gdy nie powioda mu si prba odebrania jej dobrego imienia, skaza j na cikie tortury. To wszystko jednake nie odwiodo Agaty od wiary w Chrystusa, ktremu powicia swoje ycie. Mczennic rzucono na rozpalone wgle i w ten sposb poniosa mier za wiar w roku 251, za panowania rzymskiego cesarza Decjusza ( majc jedynie 16 lat). Od razu chrzecijanie otoczyli jej grb wielk czci, modlc si o wstawiennictwo witej.

W rok po mierci w. Agaty wybucha Etna i rozpalona lawa zagraaa miastu. Mieszkacy Katanii prosili w. Agat o pomoc i posuyli si jej welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostao uratowane. W redniowieczu wzywano w. Agat jako patronk chronic od ognia. Trudnicy si sztuk ludwisarsk (np. dzwony, lufy dziaowe, posgi, wieczniki) uwaali j take za swoj patronk. Do w. Agaty zwracay si o pomoc niewiasty w rnych chorobach. Dzi ciao w. Agaty spoczywa w kataskiej katedrze. W jej liturgiczne wspomnienie ulicami miasta odbywa si uroczysta procesja, podczas ktrej relikwiarz w. Agaty wieziony jest na ozdobnym rydwanie.

Obecnie we wspomnienie w. Agaty w wielu kocioach wici si sl oraz chleb, ktrych uywa si potem jako zabezpieczenia przed ywioami - ogniem, sztormem, burz i piorunami. Wspomnienie o tym, niegdy powszechnym, zwyczaju zachowao si midzy innymi w ludowych przysowiach:


Gdzie wita Agata,
Bezpieczna tam chata.

czy te:
Sl witej Agaty,
Strzee od ognia chaty.

Wie niesie, e gdy przed prawie czterystu laty w krakowskich skadach niedaleko Bramy Grodzkiej wybuch grony poar, miasto uratowaa od zagady pewna stara ebraczka, rzucajc w pomienie sl w. Agaty, co sprawio, e ogie zgas. Pytana przez rajcw miejskich, czego da za uratowanie grodu, odrzeka: macie ufundowa koci ku czci witej wspomoycielki. Rajcy zobowizali si do wzniesienia wityni, ale zamiaru tego nigdy nie zrealizowali. Kiedy jesieni 1655 roku spony doszcztnie przedmiecia wawelskiego grodu, podpalone przez szwedzkiego najedc, dopatrywano si w tym kary boej za niedotrzymanie obietnicy danej ebraczce przez ojcw miasta.

wicon sl wsypywano rwnie do wykopu przy dreniu studni lub przy jej czyszczeniu, co miao zapewni wodzie czysto. Na Helu, gdy kry napieray na ld, a take podczas szalejcego sztormu, rybacy wrzucali do morza powicon sl i chleb, by uciszy ywioy.

W adnym wypadku nie naley traktowa tego magicznie. Bogosawiestwo chleba i soli naley do tzw. znakw witych, ktre maj pomc m.in. w uwiceniu si. W modlitwie powicenia przypomina si, e w. Agata jest u Boga szczegln ordowniczk w niebezpieczestwie poarw. Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb ywy, ktry zstpi z nieba, pobogosawi chleb i wod za wstawiennictwem naszej Patronki. Bagamy te, aby chleb i woda za wstawiennictwem w. Agaty chroniy nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczestw poaru i od innych przeciwnoci. Uywajc nastpnie pobogosawionej soli lub chleba w obliczu zagroenia ze strony ywiow, w krtkiej modlitwie dzikujemy Bogu za ordownictwo w. Agaty i z wiar prosimy za jej wstawiennictwem o ratunek i odwrcenie nieszczcia.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości