AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Gdyby wity Walenty y, cieszyby si zapewne widzc, jak kadego roku 14 lutego zakochani obdarzaj si kwiatami. Jak gosi legenda, sam chtnie rozdawa kwiaty przechodzcym koo jego ogrodu w Umbrii.

Ponadto apelowa do serc mczyzn, aby - jeli kochaj swoje ony - pozostawali w domu i nie szli na wojn.


Ten popularny dzi wity biskup Terni, ktry zgin mczesk mierci w 268 roku, nie zdawa sobie sprawy, e zrobi karier jako patron zakochanych i maestw. Przez dugi czas troszczy si o zupenie inne sprawy.

Od redniowiecza Walenty, ktrego aciskie imi znaczy "silny" i "zdrowy", by czczony jako patron chorych na padaczk, w tamtych czasach zwan te "chorob witego Walentego". w. Walenty jest take patronem pokoju oraz pszczelarzy. A to, e handel wymyli sobie, eby akurat 14 lutego obdarowywa si czerwonymi serduszkami, kwiatami i maskotkami, nie ma zbyt wiele wsplnego ze witym Walentym.

wity Walenty od IV w. czczony jest jako mczennik. Niewiele wiadomo o jego yciu. Wedug niektrych przekazw, by on kapanem rzymskim, ktry wraz ze w. Mariuszem i jego rodzin opiekowa si mczennikami przeladowanymi za wiar. W 268 r., za panowania cesarza Aureliana, ju jako biskup Terni w Umbrii, by torturowany i zosta city, poniewa nie chcia si wyrzec wiary.

W staroytnym Martyrologium nie ma jednak mczennika Walentego. Prawdopodobnie papie Juliusz I w IV w. wznis grobowiec przy rzymskiej via Flaminia fundatorowi tamtejszej bazyliki imieniem Walenty. Z czasem utaro si, e koci nosi imi witego, ktremu "dopisano" mczestwo. I tak bazylika staa si domniemanym grobem witego.

Wedug jednej z legend znany retor z Aten, imieniem Craton zaprosi Walentego z Terni do Rzymu. Syn Cratona cierpia na skrzywienie krgosupa. Kiedy Walenty go uzdrowi, caa rodzina miaa przej na chrzecijastwo. Nie wiadomo, jaka jest prawda historyczna, gdy istnieje te drugi Walenty, czczony tego samego dnia: rzymski kapan, ktry zgin mczesk mierci 14 lutego 209 r. za panowania cesarza Klaudiusza.

W wielu miastach rodkowych Woch w. Walenty by czczony ju w zamierzchych czasach. W redniowieczu zaliczany by do ludowych witych Kocioa, podobnie jak w. Mikoaj czy Marcin. Ju w tamtych czasach pojawi si zwyczaj, e w dniu w. Walentego los "przeznacza dla siebie" pary modych ludzi. Po wzajemnej wymianie prezentw pozostawali oni przez rok narzeczonymi, po czym zawierali maestwo.

Jedna z legend gosi, e w. Walenty mia zwyczaj ofiarowywa kwiat ze swego ogrodu w Terni modym ludziom, ktrzy go odwiedzali. Przynosio to pono szczcie w maestwie. Chcc wyj naprzeciw licznym probom o udzielenie lubu, biskup wyznaczy jeden dzie w roku, w ktrym zbiorowo bogosawi sakrament maestwa. Dzie ten obchodzony jest teraz jako "walentynki".

Walenty czczony jest w wielu krajach jako patron zakochanych. Od XIV w. dzie w. Walentego obchodzony jest we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, a pniej w Ameryce jako wito modych i zakochanych. Ju od ponad 500 lat kobiety i mczyni w Anglii i Szkocji 14 lutego wybieraj "Walentego" lub "Walentynk".

Nawiza do tej tradycji William Szekspir w "Hamlecie". Ofelia piewa, e "jutro dzie w. Walentego", tak wic i ona od wczesnego ranka bdzie czekaa w oknie na swojego Walentego. Wraz z angielskimi kolonistami zwyczaj ten trafi do Ameryki, a potem, po wiekach wraz z pyncymi z za ocenu zwyczajami wrci do Europy.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości