AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


wici Cyryl i Metody (ok. 815-885) to apostoowie Sowian.
Konstanty, zwany Filozofem ktry otrzyma imi zakonne Cyryl i jego starszy brat Micha o imieniu zakonnym Metody urodzili si na pograniczu Sowiaszczyzny w Souniu -Tesalonikach, w bogobojnej rodzinie. Obaj odznaczali si wybitnymi zdolnociami i wyksztaceniem.


Cyryl po studiach pod kierunkiem patriarchy Focjusza w Konstantynopolu przyj wicenia i stanowisko bibliotekarza przy kociele Hagia Sophia. Szybko zrezygnowa z tego zajcia i przenis si do klasztoru nad Bosforem. Obj katedr filozofii w akademii cesarskiej, ale niedugo potem uda si na gr Olimp w Bitynii, gdzie ju od ok. 840 r. przebywa jego starszy brat Metody. Obydwaj na polecenie cesarza Bizancjum udali si z misj do Chazarw, ludw nad Morzem Czarnym, ktrzy ulegli judaizmowi, by uczestniczy w dyskusjach apologetycznych midzy chrzecijanami, ydami i saracenami.

Znajomo hebrajskiego i syryjskiego umoliwiaa im prowadzenie debat. Prawdopodobnie w 862 r. bracia souscy zostali wyznaczeni przez cesarza Michaa III i patriarch Fozjusza do udania si na zaproszenie Rocisawa na misj ewangelizacyjn do ksistwa wielkomorawskiego. Cyryl i Metody od pocztku przyjli zasad odprawiania liturgii w jzyku sowiaskim, zachowujc istniejcy obrzdek. Z tego powodu potrzebowali tekstw liturgicznych i biblijnych w nowym jzyku. Cyryl stworzy alfabet sowiaski - gagolic opierajc si na pimie grecki, ale wymowie Sowian.

Pomylny przebieg misji na Morawach i w Panonii zachca ich do udania si do Konstantynopola po nowych misjonarzy. Opatrzno skierowaa jednak Cyryla i Metodego do Wenecji, gdzie na synodzie bronili swych metod misyjnych i wprowadzenia jzyka sowiaskiego do liturgii. W 867 r. udali si do Rzymu. Papie Hadrian II zaleci odprawianie liturgii w jzyku sowiaskim w niektrych bazylikach Wiecznego Miasta i uroczyste zoenie ksig liturgicznych na otarzu w kociele Matki Boskiej, zwanym Fatne. Metodemu udzieli wice kapaskich, natomiast Cyryl wstpi do klasztoru, w ktrym zmar 14 lutego 869 r. Zosta pochowany w kociele w. Klemensa w Rzymie.

Metody kontynuujc dzieo Cyryla ponownie uda si na Morawy. Wedug zalecenia papiea Hadriana Msza w. odprawiana bya tam w jzyku sowiaskim, a lekcje i Ewangelia czytane byy po acinie, a nastpnie po sowiaska W 869 r. podczas drugiego pobytu w Rzymie Metody otrzyma sakr biskupi i godno arcybiskupa. Obj metropoli w Sirmium (niedaleko obecnego Belgradu), ktrej podporzdkowano Panoni. Wywoao to konflikt z biskupami bawarskimi, ktry doprowadzi do uwizienia Metodego w 870 r. i postawienia go przed sdem synodu bawarskiego. Do zwolnienia abpa Metodego w 878 r. doprowadzi dopiero papie Jan VIII, mianujc go legatem apostolskim do ewangelizacji Sowian.

Metody dziaa take poza swoj metropoli. Ok. 880 r. ochrzci czeskiego ksicia Borzywoja i jego on Ludmi oraz doprowadzi do chrztu ksicia Wilan. Podrowa do Sowian Bakaskich i do Konstantynopola. Zmar na Morawach 6 kwietnia 885 r. w Welehradzie lub Mikulcicach. Papie Jan Pawe II ogosi w 1980 r. w. Cyryla i w. Metodego gwnymi, obok w. Benedykta, patronami Europy. wito patronalne 14 lutego, a w kocioach wschodnich 11 maja.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości