AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Email Drukuj


witym zostaje si po kanonizacji (gr. kanon m.in. wzorzec, ac. canon - regua), czyli oficjalnym uznaniu pracz Stolic Apostolsk witoci ycia konkretnej osoby w wyniku osignicia przez ni doskonaoci w stopniu heroicznym (wici okrelani jako wyznawcy) lub oddania swego ycia za Chrystusa ("mczennicy"). wity jest uznan przez papiea osob godn kultu publicznego w Kociele na caym wiecie (beatyfikowany - kult tylko w Kociele lokalnym). Do tego uznania prowadzi proces kanonizacyjny (trwajcy nieraz kilkanacie lat, a nieraz nawet par wiekw). Do ok. X w. nie rozrniano procesw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych; z czasem przyja si praktyka zatwierdzania przez papiea decyzji lokalnych biskupw. Aleksander III zastrzeg (1171) dla Stolicy Apostolskiej udzielanie zezwolenia na oddawanie kultu publicznego. cise rozrnienie procesw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wprowadzi Urban VIII (1625). Pawe VI powoa (1969) now Kongregacj Spraw Kanonizacyjnych, ktr zreformowa Jan Pawe II (1983).

Komunia witych i archaniow w Niebie, obraz Albrechta Drera


Kady chrzecijanin jest wezwany do tego, aby sta si witym. wito nie jest drog dla nielicznych, bo kady, kto przyj chrzest ma stawa si witym.
wici i bogosawieni to nasi przewodnicy w drodze do nieba, pokazujcy jak realizowa pynce z sakramentu chrztu wezwanie do witoci. wici i bogosawieni sami, mimo trudw ycia, pozostali wierni Bogu do koca i doszli do witoci.
Chcemy w tym dziale prezentowa yciorysy witych, bogosawionych, sug Boych oraz chrzecijan, ktrzy mog by dla nas szczeglnym przykadem. S oni dla nas wzorem wiernoci Jezusowi i przykadem jak y Boymi prawami na codzie; orduj take za nami z nieba.


Wszyscy wici, bogosawieni i sudzy boy:wici
 • wita Agata, staroytna wita dziewica i mczennica z Sycyli, chronica przed ywioami.
 • wita Agnieszka, dziewica i mczennica, w ktrej wspomnienie Papie wici baranki z ktrych bd robione paliusze.
 • wita Barbara - mczennica ktrej relikwie znajdoway si dugi czas blisko Torunia!
 • wity Jacek - aposto Rusi i Prus, patron lska, dominikanin.
 • wita Jadwiga - Krlowa Polski, dzewczyna wielkiej wiary i gbokiej modlitwy.
 • wita Kinga - patronka Polski i Litwy, patronka grnikw
 • wity Kazimierz krlewicz - mimo i y tylko 26 lat, doszed do gbi wiary, a zaraem by roztropnym rzdc w pastwie.
 • wita Teresa z Lisieux - karmelitanka z Francji, ktra zmara w 24 roku ycia. Wskazaa kolejnym pokoleniom "ma drog" zaufania i zawierzenia Bogu.
 • wita Edyta Stein - nawrcona ydwka, filozof szukajcy prawdy, karmelitanka, mczennica Owicimia.

Bogosawieni
 • Bogosawiona Juta z Chemy, pustelnica yjca pod Chem, oddana caym sercem posudze na rzecz chorych i ubogich.
 • Bogosawiony Jan z obdowa (obdowczyk), franciszkanin z okolic Brodnicy, pracujcy w Toruniu i Chemnie, patron eglarzy i osb niewinnie pomwionych.
 • Izajasz Boner - bogosawiony zakonnik z Krakowa
 • Stanisaw Kamierczyk - krakowski witobliwy zakonnik z XV w.
 • Bogosawiona Dorota z Mtoww - kobieta ktra nawrcia przeladujcego j ma, matka dziewiciorga dzieci, mistyczka i stygmatyczka.
 • B. Elbieta od Trjcy Przenajwitszej - karmelitanak, mistyczka yjca uwielbieniem chway Boga w Trjcy.
 • Bogosawiona Aniela Salawa, krakowska suca.
 • Bogosawiona Karolina Kzkwna - polska dziewczyna z Podkarpacia ktra oddaa ycie w obronie czystoci.
 • B. Franciszek i Hiacynta Marto, dzieci z Fatimy, ktrym objawia si Matka Boa.
 • Bogosawiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski - pochodzcy z Chemy, a pracujcy w Toruniu kapan, ktry by wyjtkowym wiadkiem Jezusa w czasie wojny.

Sudzy Boy
 • Suga Boy Micha Giedroy - Ksie, ktry zosta skromnym zakrystianinem.
 • Suga Boy witosaw Milczcy - krakowski spowiednik, czowiek ktry stara si praktykowa milczenie.
 • Suebnica Boa Magdalena Mortska, reformatorka zakonu benedyktynek w Polsce.
 • witobliwy Bernard z Wbrzena, czciciel Najwitszego Sakramentu, benedyktyn w opactwie w Lubiniu.
 • Suebnica Boa Anna de Guigne - jedenastoletnia dziewczynka z Francji, ktra pracujc nad swoim charakterem potrafia cakowicie go zmieni.
 • Suebnica Boa Antonietta Meo, siedmioletnia dzieczynka, mistyczka, wkrtce najmodsza bogosawiona.
 • Suebnica Boa Chiara Badano - dziewitnastoletnia kandydatka do chway otarzy yjca zaledwie kilkanacie lat temu.
 • Suebnica Boa Paula Zofia Tajber zaoycielka zgromadzenia Sistr Duszy Chrystusowej (spotkalimy je w Siedlcu).
 • Suga Boy ks. Franciszek Blachnicki - zaoyciel Ruchu wiato-ycie.
rdo: www.mbkp.info
 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości