AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Wszyscy Święci

Email Drukuj


Świętym zostaje się po kanonizacji (gr. kanon m.in. wzorzec, łac. canon - reguła), czyli oficjalnym uznaniu pracz Stolicę Apostolską świętości życia konkretnej osoby w wyniku osiągnięcia przez nią doskonałości w stopniu heroicznym (święci określani jako wyznawcy) lub oddania swego życia za Chrystusa ("męczennicy"). Święty jest uznaną przez papieża osobą godną kultu publicznego w Kościele na całym świecie (beatyfikowany - kult tylko w Kościele lokalnym). Do tego uznania prowadzi proces kanonizacyjny (trwający nieraz kilkanaście lat, a nieraz nawet parę wieków). Do ok. X w. nie rozróżniano procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych; z czasem przyjęła się praktyka zatwierdzania przez papieża decyzji lokalnych biskupów. Aleksander III zastrzegł (1171) dla Stolicy Apostolskiej udzielanie zezwolenia na oddawanie kultu publicznego. Ścisłe rozróżnienie procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wprowadził Urban VIII (1625). Paweł VI powołał (1969) nową Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, którą zreformował Jan Paweł II (1983).

Komunia świętych i archaniołów w Niebie, obraz Albrechta Dürera


Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby stać się świętym. Świętość nie jest drogą dla nielicznych, bo każdy, kto przyjął chrzest ma stawać się świętym.
Święci i błogosławieni to nasi przewodnicy w drodze do nieba, pokazujący jak realizować płynące z sakramentu chrztu wezwanie do świętości. Święci i błogosławieni sami, mimo trudów życia, pozostali wierni Bogu do końca i doszli do świętości.
Chcemy w tym dziale prezentować życiorysy świętych, błogosławionych, sług Bożych oraz chrześcijan, którzy mogą być dla nas szczególnym przykładem. Są oni dla nas wzorem wierności Jezusowi i przykładem jak żyć Bożymi prawami na codzień; orędują także za nami z nieba.


Wszyscy święci, błogosławieni i słudzy boży:Święci
 • Święta Agata, starożytna święta dziewica i męczennica z Sycyli, chroniąca przed żywiołami.
 • Święta Agnieszka, dziewica i męczennica, w której wspomnienie Papież święci baranki z których będą robione paliusze.
 • Święta Barbara - męczennica której relikwie znajdowały się długi czas blisko Torunia!
 • Święty Jacek - apostoł Rusi i Prus, patron Śląska, dominikanin.
 • Święta Jadwiga - Królowa Polski, dzewczyna wielkiej wiary i głębokiej modlitwy.
 • Święty Kazimierz królewicz - mimo iż żył tylko 26 lat, doszedł do głębi wiary, a zaraem był roztropnym rządcą w państwie.
 • Święta Teresa z Lisieux - karmelitanka z Francji, która zmarła w 24 roku życia. Wskazała kolejnym pokoleniom "małą drogę" zaufania i zawierzenia Bogu.
 • Święta Edyta Stein - nawrócona Żydówka, filozof szukający prawdy, karmelitanka, męczennica Oświęcimia.

Błogosławieni
 • Błogosławiona Juta z Chełmży, pustelnica żyjąca pod Chełmżą, oddana całym sercem posłudze na rzecz chorych i ubogich.
 • Błogosławiony Jan z Łobdowa (Łobdowczyk), franciszkanin z okolic Brodnicy, pracujący w Toruniu i Chełmnie, patron żeglarzy i osób niewinnie pomówionych.
 • Izajasz Boner - błogosławiony zakonnik z Krakowa
 • Stanisław Kaźmierczyk - krakowski świątobliwy zakonnik z XV w.
 • Błogosławiona Dorota z Mątowów - kobieta która nawróciła prześladującego ją męża, matka dziewięciorga dzieci, mistyczka i stygmatyczka.
 • Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej - karmelitanak, mistyczka żyjąca uwielbieniem chwały Boga w Trójcy.
 • Błogosławiona Aniela Salawa, krakowska służąca.
 • Błogosławiona Karolina Kózkówna - polska dziewczyna z Podkarpacia która oddała życie w obronie czystości.
 • Bł. Franciszek i Hiacynta Marto, dzieci z Fatimy, którym objawiła się Matka Boża.
 • Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski - pochodzący z Chełmży, a pracujący w Toruniu kapłan, który był wyjątkowym świadkiem Jezusa w czasie wojny.

Słudzy Boży
 • Sługa Boży Michał Giedroyć - Książe, który został skromnym zakrystianinem.
 • Sługa Boży Świętosław Milczący - krakowski spowiednik, człowiek który starał się praktykować milczenie.
 • Służebnica Boża Magdalena Mortęska, reformatorka zakonu benedyktynek w Polsce.
 • Świątobliwy Bernard z Wąbrzeźna, czciciel Najświętszego Sakramentu, benedyktyn w opactwie w Lubiniu.
 • Służebnica Boża Anna de Guigne - jedenastoletnia dziewczynka z Francji, która pracując nad swoim charakterem potrafiła całkowicie go zmienić.
 • Służebnica Boża Antonietta Meo, siedmioletnia dzieczynka, mistyczka, wkrótce najmłodsza błogosławiona.
 • Służebnica Boża Chiara Badano - dziewiętnastoletnia kandydatka do chwały ołtarzy żyjąca zaledwie kilkanaście lat temu.
 • Służebnica Boża Paula Zofia Tajber założycielka zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej (spotkaliśmy je w Siedlcu).
 • Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki - założyciel Ruchu Światło-Życie.
Źródło: www.mbkp.info
 

Certyfikaty dla firm

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości